Taller d'escultura pels alumnes del Batxillerat Artístic

L'escultor i professor en Carlos Bengoechea Redondo ha estat a la nostra escola uns dies impartint als nostres alumnes de Batxillerat Artístic tant de Primer com de Segon unes classes sobre les tècniques escultòriques i la producció d'obres artístiques tridimensionals. L'escultura de la ma d'aquest artista s'ha pogut fer patent a les nostres aules i ha pogut ser experimentada de primera ma per part dels nostres estudiants.


Comentaris