Els alumnes de batxillerat artístic visiten l'exposició "Warhol L'art mecànic"

Acompanyats per la professora Elena Jorge els alumnes de Batxillerat corresponent a la modalitat artística han pogut abandonar les nostres aules per poder assistir a l'exposició al CaixaFòrum amb el títol "Wharhol: l'art mecànic". La visita guiada ha permès poder desxifrar cada un dels missatges que l'obra de Wharhol amaga. La recerca de les fonts directes, el fet de poder visualitzar, comentar i discutir les obres contemporànies permet una aproximació molt més dinàmica i real a l'art. I també una font de futura inspiració per als nostres alumnes!Comentaris