Batxillerat Artístic en acció: "Som Creatius? Instal·lació artística"

Els alumnes del Batxillerat artístic sota la coordinació de la professors Sra Elena Jorge han portat a terme un Projecte de Comprensió: "Som creatius? Instal·lació artística".

Una Instal·lació Artística és un gènere d'art contemporani que sorgeix a la dècada dels 60 com un moviment artístic on la idea de l'obra preval sobre els seus aspectes formals. És part de la forma experimental artística, s'exibeix per un temps predeterminat i es pot presentar en qualsevol espai. Es basa en treure un objecte de context i situar-lo en un altre per donar-li una utilització estètica.

La instal·lació artística no és únicament el muntatge i l'organització dels objectes produïts en un espai o ambient; les instal·lacions tenen sentit en les idees fonamentades que concep i presenta l'artísta en la seva obra física o intangible i allò que estàs provocant en la interrelació amb l'espectador.

La nostra instal·lació està situada a l'àgora de l'ESO, espai de treball, diàleg, intercanvi d'idees i construcció de pensament i coneixements en comú.


Comentaris