Eric Alcaide (2n BTX) menció especial al concurs "Juvenes Translatores"


La Comissió Europea d’Educació organitza des de fa anys el concurs ‘Juvenes Translatores’ per estats membres de la Unió Europea. La finalitat del concurs, a més de la d’aprendre i practicar idiomes, és la d’acostar-nos a altres llengües i cultures i promoure activitats conjuntes entre els estudiants dels 28 països membres.
Està molt clar que amb un sol guanyador per país la competència és molt alta però estem molt orgullosos de celebrar la Menció Especial que el nostre alumne Eric Alcaide, de 2 BAT B, ha rebut per part de la Comissió, valorant en paraules textuals per part del Tribunal de Correcció a Brussel·les un ‘Dominio excelente de la lengua de destino, lectura como si fuera un original y creatividad pero fidelidad al original’
La professora Sra Anna Buñuel responsable de la coordinació del concurs ens explica: "Sempre dic als alumnes que una de les tasques dels professors, potser la més important, és la de crear oportunitats perquè excel·leixin en allò que els fa especials, el mèrit és d’ells i d’elles. A nosaltres ens correspon estar-ne orgullosos".
Moltes felicitats Eric! Som manyanet!!

Comentaris