La nostra alumna de 2n de Batxillerat Clarisa Cano Premi Extraordinari de Batxillerat 2018

Clasina Cano alumna de 2n de Batxillerat Batxillerat del curs 2017-2018 ha obtingut el Premi Extraordinari de Batxillerat 2018. Les proves es van dur a terme el 26 de juny passat. Aquestes es puntuen sobre un total de 40 punts. Cadascuna de les quatre parts dels exercicis es qualifiquen de 0 a 10 punts i la puntuació mínima exigida per obtenir un Premi Extraordinari de Batxillerat és de 34 punts.

El premi ha estat entregat el dijous 18 d'octubre de mans del MH Conseller d'Ensenyament Sr Josep Bargalló en un acte celebrat al Palau de Pedralbes. Durant l'acte ha estat acompanyada pel professor Xavier Alzina Coordinador Pedagògic.

Els premis Extraordinaris de Batxillerat, creats al 1999, constitueixen el reconeixement oficial dels mèrits dels alumnes que demostren una preparació especial en aquests ensenyaments.
Es concedeix un premi extraordinari per cada 1.000 alumnes o fracció superior a 500, de segon curs de batxillerat, en el curs acadèmic immediatament anterior a aquell en què se celebrin les proves. Els alumnes que reben aquest Premi poden optar al Premi Nacional de Batxillerat. Poden optar als Premis els alumnes que compleixen els requisits següents:
  1. Haver cursat i superat els dos cursos de batxillerat.
  2. Haver finalitzat els ensenyaments de batxillerat a Catalunya en el curs que es convoquen les proves.
  3. Tenir una qualificació mitjana de tot el batxillerat igual o superior a 8,75.
Aquest guardó proporciona els avantatges següents als alumnes que l'obtenen:
  • El reconeixement explícit en el seu expedient acadèmic.
  • L'exempció de les taxes universitàries per al primer curs (d'acord amb el decret que cada any fixa els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya).
  • Un curs ordinari (de setembre a juny) gratuït en una escola oficial d'idiomes de Catalunya.
  • L'estada en un centre de recerca o institució relacionada amb el camp d'interès de l'alumne/a.
  • La possibilitat de participar en els Premis Nacionals de Batxillerat.

  • Moltes felicitats a la nostra alumna Clarisa i, en extensió, a tota la comunitat educativa del Col·legi Pare Manyanet Les Corts!!Comentaris