Mariona Moragrega (1r BTX) la seva experiència al CONFINT 2018 (Reunió mediambiental)


Enguany la IV conferència estatal del Confint 2018 s'ha dut a terme del dia 17 al 20 d'octubre a Alcaraz (Albacete) amb la participació de 120 alumnes i 60 docents. L'objectiu d'aquesta conferència era compartir les experiències de cada centre i realitzar tallers mediambientals que ens permetien diagnosticar la realitat en la qual ens trobem. 
Catalunya té l'oportunitat de participar en aquest esdeveniment, ja que ha creat una xarxa d'escoles per a la sostenibilitat de Catalunya (Xesc). El nostre col·legi concretament forma part d'escoles sostenibles que és el projecte que Xesc té a Barcelona. De Catalunya vam anar 13 alumnes, una de les quals era jo. Tots tretze vam sortir seleccionats l'any passat al Confint de Catalunya. 
L'experiència ha estat molt satisfactòria, per una banda el fet de tractar el tema de la sostenibilitat més directa ha estat molt gratificant. Estem acostumats al fet que ens parlin del medi ambient com un factor molt llunyà, com si a nosaltres no ens afectés. Però amb els tallers que vam desenvolupar a Alcaraz vaig poder observar que estem afectant el medi ambient i aquest ens està afectant a nosaltres. 
Com que amb quatre dies no podíem tractar tots els temes, ens vam dividir en grups de diferents edats i comunitats. Jo era del grup que s'encarregava de l'avaluació de l'aigua i la flora i fauna que la rodejava. Per fer aquest taller vam anar al riu de la "Ribera del bosque". Vàrem dividir el tram en tres parts per poder analitzar detalladament tots els factors. Aquests eren: anàlisi de l'aigua, tenint en compte la seva temperatura, el pH, l'oxigen dissolt..., observàvem els indicadors biològics i els classificàvem, vam realitzar un estudi de la vegetació al voltant de la ribera, i quina era la presència humana en aquell entorn. 
Els resultats obtinguts van ser que la qualitat de l'aigua era molt bona, excepte en l'últim tram, perquè anaven a parar totes les aigües residuals per la falta d'una depuradora. Tot i ser temporada de tardor, vam trobar molts invertebrats i en funció de la distància a la ribera, trobàvem un tipus de vegetació o una altra. El problema que vam trobar va ser, que per causa de la presència humana hi havien zones alterades, com horts, espècies no autòctones, una central hidràulica que modificava el curs del riu, i un augment de bacteris a la zona on aboquen les aigües residuals, etc. 
Vam traslladar aquests resultats als nostres territoris, per comparar la situació de l'aigua, com a bé escàs, a cada Comunitat Autònoma. En van sortir exemples de zones amb escassetat d'aigua, territoris on tenen espècies invasores, etc. Quan cada alumne va comprendre la situació del recurs de l'aigua en el seu entorn, i vam proposar una acció concreta per dur-la a terme, a cada un dels centres. Vam escriure aquesta idea en un hexàgon de fusta, que alhora amb la resta d'idees formava un rusc, una manera simbòlica i creativa de fer-nos veure que amb la unió de tots podem millorar el nostre planeta.
 
En aquests quatre dies ens van ensenyar que un sol individu no pot fer res per millorar el medi ambient però amb la cohesió de tots podem canviar el món i la decisió de millorar-lo o no, està a les nostres mans. Hem de ser capaços de conscienciar al nostre entorn i crear un model de canvi. Els joves no som el futur, som el present, els docents són qui ens dóna les eines per actuar i els alumnes som els que tenim l'oportunitat d'utilitzar-les. 
Sostenibilitat no només significa tenir cura del medi ambient, engloba moltes coses més. Quan parlem de la igualtat de gènere, d'una educació per a tothom, d'erradicar la pobresa i la fam al món, de pau i justícia, també són accions per a la sostenibilitat del nostre planeta. Aquests són uns dels 17 objectius per al desenvolupament sostenible que les Nacions Unides va definir l'any 2015. 
Per altra banda, tenim un temps límit per reaccionar, d'aquí a deu anys si no ha canviat res, els danys de la Terra no es podran recuperar i seran irreversibles. Per això, hem d'aconseguir un canvi que s'ha d'iniciar a les aules, per educar i conscienciar a través de la sostenibilitat del medi ambient. 
Si no és ara, quan? Si no som nosaltres, qui? 

Mariona Moragrega Garriga 1r A - Batxillerat 

Comentaris