1r BAT Sortida a les dunes de Castelldefels

Els i les alumnes de 1r de Batxillerat de les matèries de Biologia i de Ciències de la Terra i del Medi Ambient (CTMA) hem fet una classe a les dunes de Castelldefels.

A les platges dels municipis del Prat de Llobregat, Viladecans, Gavà i Castelldefels hi ha un dels elements més dinàmics i característics del litoral mediterrani, les dunes. Es tracta d’acumulacions de sorra que han quedat fixades per la vegetació i que tenen una funció bàsica de protecció de la primera línia de la costa en el cas d’un temporal de llevant.

Les dunes són un ecosistema molt fràgil, perquè l’acció humana, la neteja de la sorra amb maquinària i la urbanització costanera les han fet desaparèixer gairebé del tot, posant també en perill les plantes i els animals que les necessiten per viure. 

L’Àrea Metropolitana de Barcelona i els municipis costaners han doblat esforços per portar a terme una gestió i manteniment adient de les dunes en franges discontínues a les platges del Delta del Llobregat. Tasques que inclouen la retirada de residus de manera manual o la potenciació de la vegetació autòctona en front les espècies invasores. 

Conceptes com l'alteració d'ecosistemes, espècies invasores, adaptacions, gestió del patrimoni natural i  recuperació d'espais els hem pogut treballar "in situ" aprofitant el dia a la platja.










Comentaris