Projecte "Els Drets Humans" a 1r de BAtxillerat.

Dins de la classe de Religió de 1r de Batxillerat els alumnes han dut a terme el projecte "Els Drets Humans". Els alumnes han elaborat el seu treballa base de presentacions audiovisuals a més d'una exposició del desenvolupament del Projecte i les conclusions que han arribar davant del grup classe. Al final, tot el material generat a la classe va ser exposat al passadís de 1r de BAT i així compartir entre tots els alumnes els materials elaborats.
Comentaris