Selectivitat 2021: 5 alumnes aconsegueixen una Distinció-PAUUn any més els nostres alumnes de 2n de Batxillerat han passat la prova de la selectivitat. Dels 132 alumnes que es van matricular en aquest curs el 98.5% ha obtingut el títol de Batxillerat i d’aquests 111 van poder optar a fer un grau universitari i, per tant, presentar-se a la convocatòria de les PAU de juny.

Els resultats obtinguts han estat bons i seguim la mateixa tendència que els darrers anys. Un 99.1% (96.8% a Catalunya) han estat aptes i tan sols una alumna (0.9%) no ha aconseguit obtenir l’admissió als graus universitaris (3.2% a Catalunya). Finalment, la nota mitjana de les PAU, un cop resoltes les reclamacions i les dobles correccions,  ha estat la mateixa que l’obtinguda a Catalunya 6.846, superior a l'obtinguda el curs passat.

Pel que fa a les mitjanes de les notes de l’expedient (7.96) i d’accés (7.52) seguim en valors alts i per sobre de la mitjana de les notes obtingudes a Catalunya, 7.66 i 7.34, respectivament.

Com a valoració final 5 alumnes han obtingut una Distinció-PAU pel fet d’aconseguir una qualificació de 9 o superior a la Fase General de les proves de Selectivitat. Això ha fet que des de la Coordinació de proves PAU ens fessin arribar un missatge de felicitació extensible a tot l’equip docent de l’Escola:

“Benvolgut director; Benvolguda directora, 

     Em complau fer-vos saber que alumnat del vostre centre ha merescut la Distinció de la Prova d’Accés a la Universitat, que s’atorga a tots els estudiants de batxillerat de Catalunya que han obtingut, en la fase general, una nota superior o igual a nou punts. 

     Per aquest motiu, us faig arribar la meva més cordial felicitació, que us agrairé traslladeu a tot l’equip docent del centre perquè un resultat d’excel·lència com aquest, sens dubte, reflecteix la dedicació i constància de tot un equip de professorat en el desenvolupament d’una tasca formativa duta a terme amb rigor i eficàcia, fins i tot quan les circumstàncies no són prou favorables com les que hem viscut aquests darrers anys.

Molt bon estiu!

Pilar Gómez i Cardó (Coordinadora de les PAU a Catalunya)

Barcelona 29 de juny de 2021”.

Felicitacions, per tant, a Àlex Serrano (9.720) , Germán Altet (9.562)Alba Mallada (9.482)Manuel Nogués (9.360) i Andrea Linares (9.000).

I també, felicitacions a tot l'equip docent de la nostra escola que ha fet possible que tot i les dificultats d'aquests dos darrers cursos han seguit amb el seu grau d'acompanyament dels vostres fills i filles, els nostres alumnes, fins al final de l'etapa del Batxillerat.

Gràcies a tots i totes: #SomManyanet
Comentaris